צדקה

צדקה – מצוה, פעולת נתינה שנעשית מתוך כוונה להניע את השפע מן העולמות העליונים אל העולם הזה ולפעול פעולה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.