תפילה

דרך להתקשר לעולמות עליונים, לשנות גורל, להתמלא בהארה, להשתנות. תפקיד התפילה הוא לשנות את המתפלל ולא את הבורא.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.