אור מקיף

זהו האור המיועד להתלבש בכלי (הפוטנציאל שלנו) מששת ימי בראשית, אלא שהוא מתעכב בגלל המחסומים שמציב הכלי, ושמונעים מהאור כניסה אליו. מאחר שהאור עדיין לא התלבש בכלי, מרגיש הכלי רק הארה דקה שלו, הגורמת לו להיות מודע לריחוקו מהאור ולהשתוקק אליו. האור המקיף הוא הארה רחוקה. מעבר לכך, האור המקיף הוא גם הארה בטוחה, בחינת זה שהיא עתידה להתלבש בכלי. האור “מקיף” את הכלי מסביב, ואינו מותיר לו אפשרות להימלט ממנו. בדרך זו יביא האור המקיף את הכלי לידי מצבים שיגרמו לו להיות ראוי לקבל את האור בשלמות. כשהאור המקיף רוצה להיכנס אנו עשויים להרגיש זאת כלחץ, אי-שקט, או התפרקות של דברים שנראו לנו עד כה יציבים, מה שמאלץ אותנו לצאת מתחום הנוחות שלנו על-מנת להשיג יציבות מחודשת ואיזון. המאמץ להשגת האיזון והיציבות מחדש, או המרדף אחר החוסר המציק (אור מקיף), מביאים אותנו למצבים של השתנות בהם נהפוך את האור המקיף לאור פנימי.

אור פשוט

“פשוט” מלשון מתפשט, הוא אור הכולל בתוכו את הכלי עד שלא ניתן להבחין בין האור לבין הכלי, מאחר שדבר אינו עוצר בעדו מלהתפשט. מדובר כאן בעצם ב”אינסוף” – “הוא ושמו אחד” (“הוא” הכוונה לאור, “שמו” מייצג את הכלי) ואין הבחן בין אור לכלי בשל אחדותם המושלמת. זהו המצב של היקום לפני הצמצום (המפץ הגדול).

אורך

המרחק (שינוי צורה) בין שני קצוות שבדרגה רוחנית, בין הבחינה הזכה ביותר לבין הבחינה העבה ביותר שבאותה המדרגה.

אושר

כאשר אדם מלא באור רוחני בר קיימא (לא מילוי רגעי) הוא חווה אושר.

אות

אות, תדר, צליל. ב- 22 אותיות הא”ב העברי נברא העולם. האותיות מייצגות בצורתן ובצליל שלהן 22 כוחות בסיסיים המהווים את אבני הבניין של היקום.

אותיות גדולות, קטנות ובינוניות בתורה

אותיות גדולות, קטנות ובינוניות בתורה

התורה מקושרת לתדר של זעיר אנפין ולכן רוב התורה כתובה באותיות בינוניות. “ועשה הקב”ה אותיות עליונות גדולות, הרומזות על ספירת הבינה, ואותיות תחתונות קטנות, רומזות על ספירת מלכות…” (זוהר, הסולם, הקדמה, סעיף ל”ט)

אידרא רבא

אידרא רבא – ארמית, האסיפה הגדולה.

  1. לאחר שהסתתרו רבי שמעון בר יוחאי ובנו, רבי אלעזר במערה שלוש עשרה שנים, אספו שמונה תלמידים נוספים והתיישבו לגלות את הסודות של הזוהר במניין.
  2. פרק של הזוהר בפרשת נשא.
  3. מערה על דרך צפת – מירון בה ישבה הקבוצה של הרשב”י ובה החלה כתיבת הזוהר.

אינטליגנציה רגשית

יכולתו של אדם לזהות את הרגשות שלו, לשלוט בהם, לדחות סיפוקים כדי להשיג מטרות, להיות רגיש  לזולתו, להקרין חום. א. ר. היא מולדת או נרכשת והיא תלויה לגמרי באינטליגנציה הרוחנית של האדם.