ד’ בחינות

ד’ הבחינות הן המקור לספירות של עץ החיים. הבחינות מייצגות את השלבים ההתפתחותיים הנחוצים לבריאתו של “הכלי” (הרצון/התשוקה המוחלטת לקבל) מהאור של הבורא (חוסר רצון מוחלט לקבל) באין סוף.

השורש (המקור) – כתר; בחינה א’ – חכמה; בחינה ב’ – בינה; בחינה ג’ – זעיר אנפין (תפארת); בחינה ד’ – מלכות.