חכמה

ספירת חכמה, השניה מעשר הספירות. מכילה את כל אור הבריאה, “כולם בחכמה עשית”, “איזהו חכם? הרואה את הנולד”. שם נוסף – “אבא“.