ברכה

  1. השפע שזורם מן העולמות העליונים אל עולמנו אנו, נקרא ברכה
  2. צירוף של מילים שיוצר את זרימת השפע במהלכה של פעולה שמיועדת למשוך שפע מן העולמות העליונים.