ברכת המזון

ברכת המזון – ברכת המזון נאמרת בסיום הסעודה. מטרתה להעניק לנו יכולת לעכל את האנרגיה הגשמית והרוחנית המצויה במזון שאכלנו.