מלאכים

מלאכים הם ישויות רוחניות. מלאכים מעבירים מסרים של כוח, הגנה וידע מהעולמות העליונים לעולם הגשמי. עפ”י הקבלה, אנו יוצרים מלאכים באמצעות המעשים שלנו. איכותם ועוצמתם מושפעים מאיכות המחשבה, והמעשה ומעוצמת הרגש של האדם.