מלכות

ספירת מלכות, העשירית והאחרונה מעשר הספירות, והשביעית מז’ הספירות התחתונות. הרצון לקבל, יציאה לפועל, תחתית המדרגה, אחוריים. הכלי של הבריאה, הנשמה. מדרגת השכינה.
דוד המלך הוא המרכבה של ספירת מלכות.