עיגול

שוויון, העיגול הוא סמל השוויון מעצם ההגדרה שלו בגיאומטריה – כל הנקודות במרחק שווה מנקודה אמצעית אחת.