עין

עין – ספירת חכמה. גי’, 130 כנגד ה’ הוויות
יהוה יהוה
יהוה
יהוה יהוה