עין

עין – ספירת חכמה. גי’, 130 כנגד ה’ הוויות
יהוה יהוה
יהוה
יהוה יהוה

This entry was posted in . Bookmark the permalink.