ה’ גבורות

חמש גבורות ודינים.
הכרחי לבניית כלי, סמלן הוא בד”כ האותיות הסופיות מנצפ”ך.