הבורא

מקור הבריאה. מאחר והבורא הוא אינסופי, ומאחר והמוח שלנו אינו יכול לתפוס או לחשוב על אינסופיות, על כן לא ניתן ליתן שם לבורא. “מה שאיננו יכולים לתפוס, איננו יכולים לקרוא לו בשם”. (הרב אשלג)

הבריאה

העולם המוכר לנו הוא תוצאה של תהליך התפתחותי ארוך שהחל הבורא בבריאתו של “כלי” – הוא מקור כל הנשמות. התהליך ההתפתחותי הוא קוונטי ועל כן הוא קבוע מראש.