הוד

ספירת הוד, השמינית מעשר הספירות. הספירה החמישית של ז”א. קו שמאל של המשולש התחתון, דין.
אהרון הכהן הוא המרכבה של ספירת הוד.