האר”י

רבי יצחק לוריא. חי במאה ה-16. מייסד הקבלה הלוריאנית, הקבלה הספרדית, הקבלה החסידית ורוב תנועות הקבלה של זמננו.