הבריאה

העולם המוכר לנו הוא תוצאה של תהליך התפתחותי ארוך שהחל הבורא בבריאתו של “כלי” – הוא מקור כל הנשמות. התהליך ההתפתחותי הוא קוונטי ועל כן הוא קבוע מראש.