הבורא

מקור הבריאה. מאחר והבורא הוא אינסופי, ומאחר והמוח שלנו אינו יכול לתפוס או לחשוב על אינסופיות, על כן לא ניתן ליתן שם לבורא. “מה שאיננו יכולים לתפוס, איננו יכולים לקרוא לו בשם”. (הרב אשלג)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.