אדם קדמון

אדם קדמון הוא העולם הראשון בסדר ההשתלשלות המקבל מן האין-סוף. מקביל לספירת כתר. משמעות השם היא כמו “אב טיפוס” בשפה המודרנית כי בעולם אדם קדמון מושרשות כל התבניות של המציאות של העולמות שמתחתיו עד העולם הזה.