אהבה

בגימטרייה = 13 = אחד, מצב של שיווי צורה בין אדם לזולתו או בין האדם לבורא.