אף

אףחוטם (פנים)- ספירת ז”א, חוטם = ס”ג (יוד הי ואו הי).
2. אף, רוגז חימה – כח הנחש

אפקט הפרפר

המושג לקוח מ”תאורית הכאוס” שבתחום המתמטיקה והוא מתאר מקרה פרטי בתחום המטואורולגיה. ה”אפקט” מתייחס, למעשה, לעובדה כי שינוי קטן בתנאי ההתחלה של מערכת עשוי להוביל לשרשרת מאורעות המובילים לתופעה בקנה מידה גדול בזמן ובמרחב. מה שמראה את הקשר בין הפרטים של המציאות.