ארץ ישראל

ארץ ישראל

ארץ הקודש, טבור העולם, המקום בו יש בקע בקליפה של החומר המקפת את כדור הארץ כולו.