אסטרולוגיה

תפיסת העולם שעל פיה הכוחות המשפיעים על אירועים ועל אופי האדם משתקפים בגרמי השמים. ניתן למצוא לימוד מעמיק באסטרולוגיה בספר היצירה, המיוחס לאברהם אבינו. התלמוד (מסכת שבת) מביא התייחסויות רבות לחשיבות הלימוד באסטרולוגיה.

אף

אףחוטם (פנים)- ספירת ז”א, חוטם = ס”ג (יוד הי ואו הי).
2. אף, רוגז חימה – כח הנחש

אפקט הפרפר

המושג לקוח מ”תאורית הכאוס” שבתחום המתמטיקה והוא מתאר מקרה פרטי בתחום המטואורולגיה. ה”אפקט” מתייחס, למעשה, לעובדה כי שינוי קטן בתנאי ההתחלה של מערכת עשוי להוביל לשרשרת מאורעות המובילים לתופעה בקנה מידה גדול בזמן ובמרחב. מה שמראה את הקשר בין הפרטים של המציאות.

ארץ ישראל

ארץ ישראל

ארץ הקודש, טבור העולם, המקום בו יש בקע בקליפה של החומר המקפת את כדור הארץ כולו.