אגו

גאוה, שני צדדים לאגו, האחד שלילי שמרחיק את האדם מאור הבורא ומביא אותו לכעס, שנאה ולרגשות הרסניים אחרים. הצד החיובי נותן לאדם את הדחף להצליח בעבודה רוחנית גם כשהוא מתחיל בשפל המדרגה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.