אהבה

בגימטרייה = 13 = אחד, מצב של שיווי צורה בין אדם לזולתו או בין האדם לבורא.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.