אותיות גדולות, קטנות ובינוניות בתורה

אותיות גדולות, קטנות ובינוניות בתורה

התורה מקושרת לתדר של זעיר אנפין ולכן רוב התורה כתובה באותיות בינוניות. “ועשה הקב”ה אותיות עליונות גדולות, הרומזות על ספירת הבינה, ואותיות תחתונות קטנות, רומזות על ספירת מלכות…” (זוהר, הסולם, הקדמה, סעיף ל”ט)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.