אסטרולוגיה

תפיסת העולם שעל פיה הכוחות המשפיעים על אירועים ועל אופי האדם משתקפים בגרמי השמים. ניתן למצוא לימוד מעמיק באסטרולוגיה בספר היצירה, המיוחס לאברהם אבינו. התלמוד (מסכת שבת) מביא התייחסויות רבות לחשיבות הלימוד באסטרולוגיה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.