אף

אףחוטם (פנים)- ספירת ז”א, חוטם = ס”ג (יוד הי ואו הי).
2. אף, רוגז חימה – כח הנחש

This entry was posted in . Bookmark the permalink.