אפקט הפרפר

המושג לקוח מ”תאורית הכאוס” שבתחום המתמטיקה והוא מתאר מקרה פרטי בתחום המטואורולגיה. ה”אפקט” מתייחס, למעשה, לעובדה כי שינוי קטן בתנאי ההתחלה של מערכת עשוי להוביל לשרשרת מאורעות המובילים לתופעה בקנה מידה גדול בזמן ובמרחב. מה שמראה את הקשר בין הפרטים של המציאות.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.