אבלות

(ראה מות) – פטירתו מן העולם של קרוב משפחה ממדרגה ראשונה כמוה כניתוח קשה לאדם. תקופת האבלות היא תקופה מאד רגישה ומסוכנת לאבל. מנהגי האבלות נועדו להגן על האבלים מסכנות הצפויות בזמן כזה.