אידרא רבא

אידרא רבא – ארמית, האסיפה הגדולה.

  1. לאחר שהסתתרו רבי שמעון בר יוחאי ובנו, רבי אלעזר במערה שלוש עשרה שנים, אספו שמונה תלמידים נוספים והתיישבו לגלות את הסודות של הזוהר במניין.
  2. פרק של הזוהר בפרשת נשא.
  3. מערה על דרך צפת – מירון בה ישבה הקבוצה של הרשב”י ובה החלה כתיבת הזוהר.