אבלות

(ראה מות) – פטירתו מן העולם של קרוב משפחה ממדרגה ראשונה כמוה כניתוח קשה לאדם. תקופת האבלות היא תקופה מאד רגישה ומסוכנת לאבל. מנהגי האבלות נועדו להגן על האבלים מסכנות הצפויות בזמן כזה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.