אינטליגנציה רגשית

יכולתו של אדם לזהות את הרגשות שלו, לשלוט בהם, לדחות סיפוקים כדי להשיג מטרות, להיות רגיש  לזולתו, להקרין חום. א. ר. היא מולדת או נרכשת והיא תלויה לגמרי באינטליגנציה הרוחנית של האדם.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.